8 444 602 31 saulutetelsiai@gmail.com
Eil.Nr.  Vardas, Pavardė Įgyta kvalifikacinė kategorija Papildoma veikla Pareigos Grupė
1 Vilma Angelienė
2020-2022m
Mokytojo “Sveikatiada” narė;
Telšių rajoninio priešmokyklinio ugdymo  metodinio būrelio narė
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vaiko priežiūros atostogose
2. Aldona Daukantienė Vyr. mokytojo Telšių rajoninio priešmokyklinio ugdymo  metodinio būrelio narė; Ikimokyklinio ugdymo mokytoja 12 gr. GUDRUČIAI
3. Vaida Galkauskienė Vyr. logopedo Logopedas
4. Gitana Grikšienė Vyr. mokytojo Ikimokyklinio ugdymo mokytoja 5 gr. KODĖLČIUKAI
10 gr. ŽIOGELIAI
5.. Angelė Jokšienė Mokytojo Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
6. Vaida Jokšienė Metodininko RIUKKPA  narė;
“Sveikatiada” narė;S.Kneipo draugijos narė
Telšių rajoninio priešmokyklinio ugdymo  metodinio būrelio narė – atsakinga už priešmokyklinį ugdymą
Priešmokyklinio ugdymo mokytoja 3 gr. ŽEMAITUKAI
7.. Ilona Kazlauskienė Vyr. mokytojo Ikimokyklinio ugdymo mokytoja 4 gr. ŽVIRBLIUKAI
8. Laimutė Klevinskienė Vyr.mokytojo Ikimokyklinio ugdymo mokytoja 2gr.
SMALSUČIAI
4 gr. ŽVIRBLIUKAI
9. Vilda Maksvytienė Vyr. mokytojo Ikimokyklinio ugdymo mokytoja 10 gr. ŽIOGELIAI
10. Vilma Malakauskienė Mokytojo Priešmokyklinio ugdymo mokytoja 6 gr. PELIUKAI
11. Daiva Martinkienė Vyr. mokytojo Ikimokyklinio ugdymo mokytoja 2 gr. SMALSUČIAI
12. Toma Mikavičiūtė Mokytojo Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytoja 1 gr. ZUIKUČIAI
11GR. SPINDULIUKAI (vaduoja mokytoją D.Vilimienę
13. Edita Mitkienė Vyr. mokytojo Ikimokyklinio ugdymo mokytoja 11 gr. SPINDULIUKAI
14. Daiva Narmontienė Metodininko RIUKKPA  narė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja 8 gr. BORUŽIUKAI
15. Rūta Pamedytė Vyr. mokytojo Ikimokyklinio ugdymo mokytoja 7 gr. NYKŠTUKAI
16. Stanislava Ramanauskienė Vyr. mokytojo Ikimokyklinio ugdymo mokytoja 9 gr. LINKSMUOLIAI
17. Danguolė Rubežienė Vyr. mokytojo Ikimokyklinio ugdymo mokytoja 7 gr. NYKŠTUKAI
18. Jolanta Rubinienė Vyr. mokytojo S.Kneipo draugijos narė
RIUKKPA  narė;
“Sveikatiada” narė;
Priešmokyklinio ugdymo mokytoja 6 gr. PELIUKAI
19. Gitana Sniegienė Metodininko RIUKKPA  narė;
“Sveikatiada” narė;
S.Kneipo draugijos narė, regiono koordinatorė
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytoja
20. Monika Stripeikienė Vyr. mokytojo  Meninio ugdymo mokytoja
21. Giedrė Sušinskienė Vyr.  mokytojo Ikimokyklinio ugdymo mokytoja 8 gr. BORUŽIUKAI
9 gr. LINKSMUOLIAI
22. Jolanta Vaitkuvienė Metodininko RIUKKPA  narė;
S.Kneipo draugijos narė
 Meninio ugdymo mokytoja
23. Romalda Vaišienė Vyr. mokytojo Ikimokyklinio ugdymo mokytoja 5 gr. KODĖLČIUKAI
24. Dalia Vilimienė Vyr. mokytojo RIUKKPA  narė;
“Sveikatiada” narė
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja 11 gr. SPINDULIUKAI

12 gr. GUDRUČIAI

25. Algina Šilienė Mokytojo Ikimokyklinio ugdymo mokytoja 1 gr. ZUIKUČIAI

 

 

Close Menu