8 444 602 31 saulutetelsiai@gmail.com
Eil.Nr.  Vardas, Pavardė Įgyta kvalifikacinė kategorija Papildoma veikla Pareigos Grupė
1 Vilma Angelienė
2020-2022m
Vaiko priežiūros atostogose
Mokytojo “Sveikatiada” narė;
Telšių rajoninio priešmokyklinio ugdymo  metodinio būrelio narė
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
2. Aldona Daukantienė Vyr. mokytojo Telšių rajoninio priešmokyklinio ugdymo  metodinio būrelio narė; Ikimokyklinio ugdymo mokytoja 12 gr. GUDRUČIAI
3. Vaida Galkauskienė Vyr. logopedo Logopedas
4. Gitana Grikšienė Vyr. mokytojo Ikimokyklinio ugdymo mokytoja 5 gr. KODĖLČIUKAI
10 gr. ŽIOGELIAI
5. Angelė Jokšienė Mokytojo Ikimokyklinio ugdymo mokytoja 2gr.
SMALSUČIAI
4 gr. ŽVIRBLIUKAI
6. Vaida Jokšienė Metodininko RIUKKPA  narė;
“Sveikatiada” narė;S.Kneipo draugijos narė
Telšių rajoninio priešmokyklinio ugdymo  metodinio būrelio narė – atsakinga už priešmokyklinį ugdymą
Priešmokyklinio ugdymo mokytoja 3 gr. ŽEMAITUKAI
7.. Ilona Kazlauskienė Vyr. mokytojo Ikimokyklinio ugdymo mokytoja 4 gr. ŽVIRBLIUKAI
8. Laimutė Klevinskienė Vyr.mokytojo Ikimokyklinio ugdymo mokytoja 5 gr. KODĖLČIUKAI
9. Renata Kulevičiūtė Vyr.spec.pedagogo Specialusis pedagogas
10. Vilda Maksvytienė Vyr. mokytojo Ikimokyklinio ugdymo mokytoja 10 gr. ŽIOGELIAI
11. Vilma Malakauskienė Mokytojo Priešmokyklinio ugdymo mokytoja 6 gr. PELIUKAI
12. Daiva Martinkienė Vyr. mokytojo Ikimokyklinio ugdymo mokytoja 2 gr. SMALSUČIAI
13. Toma Mikavičiūtė Mokytojo Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytoja 4 gr. ŽVIRBLIUKAI
9 gr. LINKSMUOLIAI
14. Edita Mitkienė Vyr. mokytojo Ikimokyklinio ugdymo mokytoja 11 gr. SPINDULIUKAI
15. Daiva Narmontienė Metodininko RIUKKPA  narė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja 8 gr. BORUŽIUKAI
16. Rūta Pamedytė Vyr. mokytojo Ikimokyklinio ugdymo mokytoja 7 gr. NYKŠTUKAI
17. Stanislava Ramanauskienė Vyr. mokytojo Ikimokyklinio ugdymo mokytoja 9 gr. LINKSMUOLIAI
18. Danguolė Rubežienė Vyr. mokytojo Ikimokyklinio ugdymo mokytoja 7 gr. NYKŠTUKAI
19. Jolanta Rubinienė Vyr. mokytojo S.Kneipo draugijos narė
RIUKKPA  narė;
“Sveikatiada” narė;
Priešmokyklinio ugdymo mokytoja 6 gr. PELIUKAI
20. Gitana Sniegienė Metodininko RIUKKPA  narė;
“Sveikatiada” narė;
S.Kneipo draugijos narė, regiono koordinatorė
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytoja
21. Ernesta Stončiūtė Vyr. soc.pedagogo Socialinis pedagogas
22. Monika Stripeikienė Vyr. mokytojo  Meninio ugdymo mokytoja
23. Giedrė Sušinskienė Vyr.  mokytojo Ikimokyklinio ugdymo mokytoja 4 gr. ŽVIRBLIUKAI
8 gr. BORUŽIUKAI
24. Jolanta Vaitkuvienė Metodininko RIUKKPA  narė;
S.Kneipo draugijos narė
 Meninio ugdymo mokytoja
25. Roma Vaitkienė Mokytojo Ikimokyklinio ugdymo mokytoja 1 gr. ZUIKUČIAI
26. Dalia Vilimienė Vyr. mokytojo RIUKKPA  narė;
“Sveikatiada” narė
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja 11 gr. SPINDULIUKAI

12 gr. GUDRUČIAI

27. Algina Šilienė Vyr. mokytojo Ikimokyklinio ugdymo mokytoja 1 gr. ZUIKUČIAI

 

 

Close Menu