+370 444 602 31 saulutetelsiai@gmail.com

Žiogelių grupės vaikai dalyvauja tarptautinėje programoje „Zipio draugai“, kurios tikslas – padėti 5 – 7 metų vaikams įgyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų, siekiant geresnės vaikų emocinės savijautos. Programos trukmė 24 savaitės. Kartą per savaitę vaikai dalyvauja vienoje veikloje. Programa grindžiama šešių pasakojimų ciklu, pavadintu „Zipio draugai“.

Zipis yra vabaliukas, o jo draugai – keletas mažų vaikų. Pasakojimo veikėjai susiduria su įvairiais gyvenimo sunkumais: draugystės, bendravimo problemomis, vienatve, priekabiavimu, pokyčiais ir netektimis, išgyvena stiprius jausmus ir ieško būdų, padedančių įveikti problemas bei pasijusti geriau. Dalyvavimas programoje padeda vaikams geriau atpažinti savo ir kitų jausmus, juos suvokti. Vaikai pradeda aiškiau suprasti, ko nori jis ir ko nori draugas, ugdosi gebėjimą išreikšti jausmus sau ir kitiems priimtinais būdais. Siekiama, kad vaikai suprastų, jog kiekvienas turi teisę jausti ne tik malonius, bet ir sunkius jausmus. Taip vaikai pradeda drąsiau kalbėti apie „blogus“ jausmus su tėveliais, pedagogais, draugais, tampa atviresni. Pedagogams programa padeda tobulinti darbe reikalingas socialines, socioedukacines bei vaikų motyvavimo ir paramos jiems kompetencijas.

 

Close Menu