+370 444 602 31 saulutetelsiai@gmail.com

Mažas vaikelis,  atėjo darželin,
tėvai patikėjo, mums mažą daigelį……..

Fizinio ugdymo tikslas:
siekti psichologinės, emocinės, socialinės, fizinės vaiko ir bendruomenės sveikatos  gerovės.

Fizinio ugdymo uždaviniai:
* ugdyti emociškai, psichologiškai, socialiai stiprią asmenybę,
* stiprinti vaiko ir bendruomenės narių fizines galias,
* sudaryti sąlygas  vaikams tobulinti gamtamokslinį, ekologinį ugdymąsi,
* diegti grūdinimo, sveikos mitybos sveikus  įpročius,
* sudaryti sąlygas bendrauti ir bendradarbiauti su bendraamžiais,mokantis sąžiningai laimėti ir pralaimėti,
* plokščiapėdystės profilaktika,
* žinoti, jog bendruomenės narių vienas tikslas – gera vaiko   sveikata,

 Sveikatos pagrindai formuojami ankstyvojoje vaikystėje. Nuo to, kaip vaikystėje vaikas išmoks saugiai elgtis, kiek judės, grūdinsis, kaip maitinsis, kokius įgis bendravimo, ekologijos, prevencijos įgūdžius, priklausys, kaip jis gyvens ateityje.Todėl pagrindinė mūsų lopšelio – darželio ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo kryptis – ugdyti sveikatos kompetenciją, kuri apima fizinio aktyvumo optimizavimą, sveikos mitybos, saugos, lytiškumo, ekologinio ugdymo, psichinės sveikatos ir prevencijos įgūdžių ugdymą nuo vaikystės.
Lopšelio -darželio pedagogai dalyvauja Tarptautiniuose projektuose, konferencijose, seminaruose. Yra respublikinės organizacijos RIUKKPA nariai, Lietuvos ikimokyklinių įstaigų pedagogų ,,Sveikatos želmenėliai“ nariai, nuolat dalyvauja respublikinės ,,Sveikatiados“ asociacijos renginiuose. Nuo 2012m. yra sveikatą stiprinančio tinklo ,,Sveika mokykla“ narė ir įgyvendina mūsų pedagogų parašytą sveikatinimo programą.
Mokytoja metodininkė Gitana Sniegienė kartu su ugdytiniais dalyvauja Lietuvos futbolo federacijos ir Lietuvos masinio futbolo asociacijos inicijuotuose projektuose, Telšių ,,Regbis“ organizuojamose varžybose, kelinti metai ,,Lietuvos mažųjų žaidynės” Palangoje nugalėtojai, nuolatiniai laureatai.
Nuo 2019 m. pedagogai mokosi ir pradeda taikyti Vaikų imuniteto stiprinimo, peršalimo ir kitų ligų prevenciją pagal  Sebastijono Kneipo metodiką sveikatinimo link.

          Tik sveikas bendruomenės požiūris ir bendras susitelkimas išaugins sveiką vaiką visuomenėje.

/2020-09-22/

Dalyvaujame  respublikiniame SVEIKATIADOS inicijuotame renginyje-žygyje ,,10000 žingsnių yra vieni juokai”. Ir galime pasidžiaugti, kad vaikams tiktai ,,vieni juokai” pėstute įveikti nemažą atstumą. Mūsų sveikuoliai, lydimi linksmos muzikos ir geros nuotaikos, pasišnekučiuodami ir grožėdamiesi Masčio ežero pakrantės vaizdais, įveikė atstumą iki ,,senosios pirties” ir atgal.
Renginį iniciajavo ir organizavo mokytojos Gitana Sniegienė, Vaida Jokšienė, Jolanta Vaitkuvienė, Jolanta Rubinienė.

 

 

 

Close Menu