+370 444 602 31 saulutetelsiai@gmail.com

/2021-12-07/

Mokomės kartu!

Kolegialaus mokymosi užsiėmimu spec. pedagogai-logopedai  sėkmingai baigė ilgalaikės programos „Švietimo pagalbos specialistų profesinis augimas, paremtas praktine patirtimi, inovatyvių mokymosi metodų ir būdų įvairove, ugdant spec. poreikių vaikus“ I modulį, kurį sudarė seminarai, gerosios patirties užsiėmimai, paskaitos. Darželio švietimo pagalbos specialistės vyr. logopedė Vaida Galkauskienė ir vyr. spec. pedagogė Renata Kulevičiūtė pristatė interaktyvią knygą „Sėkmės link“.

Su knyga galite susipažinti paspaudė nuorodą čia

Logopedas lopšelyje – darželyje 

  • Atlieka vaikų kalbinių gebėjimų įvertinimą. Jo metu įvertinama gramatinė kalbos sandara, žodyno apimtis, artikuliacinio aparato, garsų tarimo ir foneminės klausos ypatumai. Tėveliai supažindinami su vaikų kalbos raida.
  • Vaikų kalba ugdoma individualiose arba pogrupinėse pratybose.
  • Logopedo pratybų metu: lavinamas vaikų artikuliacinis aparatas, tikslinamas garsų tarimas, turtinimas žodynas, sudaromi garsinės analizės ir sintezės pradmenys, lavinami regimieji, erdvės, laiko ir kiti suvokimai, skatinama vėluojanti kalba.
  • Teikiama pagalba mikčiojantiems vaikams.
  • Logopedo pagalba teikiama vaikams nuo 4,5 m. iki 7 m. Jaunesniems vaikams teikiama tik pristačius pažymą iš PPT.
  • Konsultuoja tėvelius įveikiant ar sušvelninant kalbėjimo ir kalbos sutrikimus. Yra parengta informacinių lankstinukų artikuliaciniam aparatui ar smulkiajai motorikai lavinti ir t.t.
  • Kartais logopedo darbo rezultatų reikia laukti gana ilgai. Nuo vaiko kalbos sutrikimo sunkumo priklauso laikas, per kurį bus pašalinti ar sušvelninti kalbėjimo nesklandumai. Tik bendradarbiaujant tėvams ir logopedui galima greičiau padėti vaikui. Kiekvienos veiklos pakartojimas daugybę kartų – tai geriausias būdas išmokyti vaiką klausyti ir kalbėti!

Jau trečius metus  lopšelis-darželio ,,Saulutė“  vaikai  dalyvauja Kelmės PPT vykdomame ilgalaikiame prevenciniame projekte ,,Žaidimai moko“. Už projekto vykdymą atsakinga logopedė Vaida Galkauskienė.  Nuo š.m. spalio 1d. priešmokyklinio amžiaus vaikai, lankantys logopedinius užsiėmimus, vėl mokysis žaisdami. Užsiėmimų metu žaidimai panaudojami kaip  specialios užduotys, kurių dėka gausinamas vaikų žodynas, tikslinama gramatinė kalbos sandara. Atitinkamos užduotėlės skirtos akies-rankos koordinacijos lavinimui, sąvokų,, Kairė-dešinė“, ,,Savaitės dienos“, ,,Paros dalys“, ,,Metų laikai“ įtvirtinimui.

Lopšelio – darželio logopedas – VAIDA GALKAUSKIENĖ
Kvalifikacinė kategorija – vyr.logopedas

SAVAITĖS DIENA DIRBAS SU VAIKAIS PIETŲ PERTRAUKA KONSULTAVIMO LAIKAS
PIRMADIENIS 7.30- 12.00 / 14.30-17.00 12.00-12.30 12.30-14.30
ANTRADIENIS 7.30- 12.00 / 14.30-17.00 12.00-12.30 12.30-14.30
TREČIADIENIS 7.30- 12.00 / 14.30-17.00 12.00-12.30 12.30-14.30
KETVIRTADIENIS 7.30- 12.00 / 14.30-17.00 12.00-12.30 12.30-14.30
PENKTADIENIS 7.30-12.30 12.00-12.30 12.30-17.00

 

Close Menu