+370 444 602 31 saulutetelsiai@gmail.com

 SOCIALINIO PEDAGOGO VEIKLOS PASKIRTIS:

padėti vaikams geriau adaptuotis visuomenėje, bendruomenėje, lopšelyje-darželyje, kitose socialinėse įstaigose, vykdančiose ugdymo funkcijas, racionaliau išnaudoti visas teikiamas galimybes lavintis, ugdytis ir augti savarankiškais piliečiais.

SOCIALINIO PEDAGOGO VEIKLOS TURINYS DARŽELYJE:

  • Dirba su asmeniu (individualus darbas) – vaiku, tėvais (globėjais) ar teisėtais vaiko atstovais, pedagogais ir kitais švietimo įstaigoje dirbančiais specialistais.
  • Vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais vaikams kylančiais sunkumais (pagrindinių vaiko reikmių tenkinimo, saugumo užtikrinimo).
  • Padeda tėvams ar teisėtiems vaiko atstovams ugdyti savo vaiką; suprasti jo socialinius ir psichologinius poreikius, jų tenkinimo svarbą, geriau suprasti vaiko, turinčio vystymosi sunkumų, poreikius, tėvų teises ir pareigas.
  • Informuoja tėvus apie jų teisę gauti socialinę – pedagoginę pagalbą.
  • Bendradarbiauja su grupių auklėtojais, kitais pedagogais, specialistais, įstaigos administracija sprendžiant vaikų socialines – pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų.
  • Tiria socialinės pedagoginės pagalbos poreikį. Organizuoja ir koordinuoja socialinės pedagoginės  pagalbos teikimą ir vertina jos kokybę.
  • Palaiko ryšius su įvairiomis valstybinėmis įstaigomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis teikiančiomis socialinę, psichologinę, teisinę pagalbą.

Socialinis pedagogas darželiuose organizuos užsiėmimus vaikams, stokojantiems bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžių, savarankiškumo, socialinių įgūdžių.

Jei pastebite, kad vaiko pasiekimai plėtojasi vangokai ir netolygiai, kyla problemų bendraujant su kitais grupės vaikais, nedelskite ir išsakykite savo susirūpinimą.

Į socialinę pedagogę Liną Paulauskę galite kreiptis : II-III – 11.30-14.20; IV – 12.10-14.30

Specialiosios pratybos vyksta : II-III – 14.20 – 18.00; IV – 8.00-12.10

Skambinti tel. (8 – 444) 60231 arba rašyti el. p. adresu lina11saulute@gmail.com  ir susitarti dėl susitikimo Jums patogiu laiku.

 

 

Close Menu