+370 444 602 31 saulutetelsiai@gmail.com

Čia daržely mes mažučiai
Ir vadina mus „Zuikučiais“.
Na ir kas, kad mes maži,
Juk užaugsim kaip visi.
Mes čia valgysim, miegosim,
Gal ir šokį dar pašoksim.
Atkeliaukite ir Jūs
Į svečius pas „Zuikučius“

Ikimokyklinio ugdymo grupę „Zuikučiai“ lankančių vaikų amžius nuo 1,5 iki 2 metų, dirba ikimokyklinio ugdymo mokytojos Algina  ir Roma , ikimokykilinio ugdymo mokytojo padėjėja Jūratė ir Jovita.

     Ugdymo procesas grupėje organizuojamas, vadovaujantis ikimokyklinio ugdymo programa. Siekiant vaikui padėti pažinti pasaulį, gerbiame jo savitą būdą, bendraujame su vaikais individualiai, padedame greičiau adaptuotis naujoje aplinkoje, sudarome sąlygas vaikams pasijausti svarbiais, mylimais ir laukiamais. Skatiname pasitikėjimą savimi ir esančiais šalia. Žaidžiant, naudojant knygeles, kalbantis su vaiku ir jo šeimos nariais, siekiame aktyvaus vaiko kalbos ugdymo.

Rugsėjis ir spalis – pažinimo mėnuo. Susipažinti su mokytojomis, grupės draugais, dienos ritmu grupėje.

Nuo 2021 m. rugsėjo 1d. Emocinio intelekto ugdymas integruojant Kimochis programą

Kimochis (japonų k. kimochi reiškia „jausmas“) – ugdymo programa, parengta remiantis prasmingomis vaiko raidos ir socialinio-emocinio mokymosi teorijomis. Vaikai naudodami Kimochis priemones turės galimybę įgyti  įgūdžių, kurie padės suprasti ir valdyti savo emocijas, globoti ir rūpintis kitais, kurti tvirtus santykius, priimti atsakingus sprendimus ir konstruktyviai spręsti keblias situacijas. Kimochis – skirtingus charakterius turičios lėlytės:  nuolat besimainančios nuotaikos Debesėlis, nedrąsus Vikšrelis, valdinga Katė, nuolat nerimaujanti Balandė Meilė ir išdykusi Lipšniakojė.

Pagrindiniai Kimochis – socialinio-emocinio ugdymo programos principai:

 • Puikūs bendravimo įgūdžiai yra socialinių-emocinių kompetencijų pagrindas.
 • Jausmai veikia elgesį. Vaikai gali išmokti naudoti įvairias priemones, kad padėtų sau emociškai sudėtingose situacijose. Pateikiamos priemonės padeda vaikams elgtis pozityviai.
 • Programos filosofija remiasi penkiais pagrindiniais principais. Kiekvienas vaikas gali išmokti būti PAGARBUS, ATSAKINGAS, ATJAUČIANTIS, MALONUS ir DRĄSUS.
 • Būtina sąlyga yra visus įtraukiantis ugdymas.
 • Pamokos bei patarimai sudaryti remiantis moksline medžiaga bei tyrimais.
 • Mokymasis trunka visą dieną ir gali vykti betarpiškų bendravimo situacijų metu.
 • Vaikams būtina suteikti galimybes taikyti naujai išmoktus įgūdžius.
 • Suaugusieji priklausantys ikimokyklinio ugdymo įstaigos bendruomenei gali labai ženkliai daryti įtaką vaikų socialiniam-emociniam vystymuisi per sąmoningą mokymą, konsultavimą, įvertinimą.
 • Ikimokyklinio ugdymo specialistai yra tie žmonės, kurie turi galimybę prisidėti prie ypatingų, socialiai reikšmingų pokyčių kartu su vaikais ir jų tėveliais.

Vaikai naudodami Kimochis priemones turės galimybę įgyti  įgūdžių, kurie padės suprasti ir valdyti savo emocijas, globoti ir rūpintis kitais, kurti tvirtus santykius, priimti atsakingus sprendimus ir konstruktyviai spręsti keblias situacijas.

Kimochis pamokos buvo sukurtos, remiantis šiomis penkiomis kompetencijomis:

 • Savęs pažinimas
 • Savęs valdymas
 • Socialinis pažinimas
 • Santykių kūrimo įgūdžiai
 • Atsakingas sprendimų priėmimas.

Siekiant sėkmingo socialinio bendravimo ugdomas charakteris. Kimochis pamokėlėse integruojamos penkios charakterio vertybės:

 • Pagarba
 • Atsakomybė
 • Atkaklumas
 • Atjauta ir geranoriškumas
 • Drąsa.

Pamokos pateikia vaikams, pedagogams ir tėvams bendrą žodyną, kuris leidžia visiems „kalbėti ta pačia kalba“ apie jausmus ir emocijas.

Kimochis® Early Childhood Toolkit — The Wellbeing Classroom

Close Menu