8 444 602 31 saulutetelsiai@gmail.com

Čia daržely mes mažučiai
Ir vadina mus „Zuikučiais“.
Na ir kas, kad mes maži,
Juk užaugsim kaip visi.
Mes čia valgysim, miegosim,
Gal ir šokį dar pašoksim.
Atkeliaukite ir Jūs
Į svečius pas „Zuikučius“

Ikimokyklinio ugdymo grupę „Zuikučiai“ lankančių vaikų amžius nuo 1,5 iki 2 metų, dirba ikimokyklinio ugdymo mokytojos Algina Šilienė  ir Toma Mikavičiūtė, ikimokykilinio ugdymo mokytojo padėjėja Jūratė.

     Ugdymo procesas grupėje organizuojamas, vadovaujantis ikimokyklinio ugdymo programa. Siekiant vaikui padėti pažinti pasaulį, gerbiame jo savitą būdą, bendraujame su vaikais individualiai, padedame greičiau adaptuotis naujoje aplinkoje, sudarome sąlygas vaikams pasijausti svarbiais, mylimais ir laukiamais. Skatiname pasitikėjimą savimi ir esančiais šalia. Žaidžiant, naudojant knygeles, kalbantis su vaiku ir jo šeimos nariais, siekiame aktyvaus vaiko kalbos ugdymo.

Rugsėjis ir spalis – pažinimo mėnuo. Susipažinti su mokytojomis, grupės draugais, dienos ritmu grupėje.

Nuo lapkričio menesio su grupės vaikučiais ir jų tėveliais bus vykdomas projektas „PASAKŲ ŠALY GYVENA VAIKUČIAI MAŽI“ , kuriuo  siekiama sužadinti vaikų domėjimąsi knyga. Mokytojos sekdamos pasakas lavins vaikų kalbą ir turtins žodyną, lavins sąmoningą dėmesį, gebėjimą įsiminti, formuos teigiamus bendravimo modelius.

Projekto pagalba bus atliekami tokie darbeliai : 

  1. Bibliotekėlės pildymas naujomis knygomis.
  2. Tėvelių suneštų knygelių parodėlė.
  3. Tėvelių ir vaikučių sukurtos pasakų knygutės.
  4. Knygučių „gydymas“.
  5. Pasakų rytmečiai „Mes iš pasakų“.
  6. Pasakų „Ropė“, „Pirštinė“, „Trys paršeliai“ inscenizavimas.
  7. Pasakų sekimas pasitelkiant teatro lėles.
  8. Knygučių vartymas, iliustracijų žiūrėjimas.
  9. Popietė „Pasakų šalyje“.

/2020-10-20/

Gautos aujos metodinės, edukacinės priemonės ir žaislai

Close Menu