+370 444 602 31 saulutetelsiai@gmail.com

Ikimokyklinio ugdymo programą, parengtą pagal švietimo ir mokslo ministro patvirtintus ikimokyklinio ugdymo programų kriterijus, vykdo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklos, laisvasis mokytojas ar kitas švietimo teikėjas.

Ikimokyklinio ugdymo paskirtis – padėti vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros, taip pat etninius, socialinius bei pažintinius poreikius.

Ikimokyklinio ugdymo tikslas – padėti vaikams išsiugdyti savarankiškumo, sveikos gyvensenos, pozityvaus bendravimo su suaugusiais žmonėmis ir bendraamžiais pradmenis, pažinti savo šalį, pradėti mokytis kūrybiškumo ir mokėjimo mokytis.

Ikimokyklinis ugdymas vyksta pagal lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo programą ir teikiamas vaikams nuo 1,5 metų. Ikimokyklinis ugdymas yra neprivalomas, teikiamas tėvams pageidaujant.

Dokumentai paslaugai gauti – tėvų prašymas dėl vaiko priėmimo (žr. teiseinė informacija – vaikų priėmimas, mokestis už išlaikymą), gimimo liudijimo kopija.
Paslaugos gavėjas – ikimokyklinio amžiaus (1,5 – 5 m.)  vaikai.
Už paslaugą atsakinga – įstaigos direktorė. Kontaktinis telefonas (8 444) 60231.
Paslaugos teikimą reglamentuojantys teisės aktai – Lietuvos Respublikos teisės aktai, reglamentuojantys ikimokyklinį ugdymą.

Telšių lopšelis – darželis “Saulutė” dirba pagal ikimokyklinio ugdymo programą “Saulutės delnuose” – atnaujintą ir patvirtintą 2023 m. kovo 10d. įsakymu Nr. V-33
Close Menu