+370 444 602 31 saulutetelsiai@gmail.com

Piliečių chartija – savanoriškai Telšių rajono savivaldybės ir Telšių rajono gyventojų inicijuota, konsultuojantis su paslaugų gavėjais konsensuso pagrindu suformuluota ir viešai skelbiama deklaracija, skirta įtvirtinti viešųjų švietimo paslaugų teikimo tikslus, Telšių rajono savivaldybės administracijai bei Telšių rajono savivaldybės švietimo įstaigoms prisiimti įsipareigojimus siekiant kokybiško ir visuomenės lūkesčius atitinkančio švietimo ir jo organizavimo, ir užtikrinant teikiamų švietimo paslaugų kokybę, prieinamumą, aktualumą ir tinkamą paslaugų gavėjų aptarnavimą.
Piliečių chartijos tikslas – didinti pasitikėjimą Telšių rajone teikiamomis švietimo paslaugomis ir pasitenkinimą aptarnavimo teikiant (gaunant) švietimo paslaugas Telšių rajone kokybe.
Tikslingas ir sėkmingas Piliečių chartijos nuostatų taikymas didins pasitenkinimą Telšių rajone teikiamų švietimo paslaugų gavimu ir pasitikėjimą Telšių rajono savivaldybės administracija bei Telšių rajono savivaldybės švietimo įstaigoms, jų specialistais ir visa Telšių rajono savivaldybės švietimo sistema, kadangi Piliečių chartija užtikrina, kad kiekvienas esamas arba potencialus Telšių rajono savivaldybės švietimo paslaugų gavėjas:
– gali orientuotis į sutartą (Piliečių chartijoje nustatytą) švietimo paslaugos teikimo standartą ir reikalavimus paslaugų teikimui bei susijusias aptarnavimui;
– žino kokių veiksmų gali imtis paslaugų neatitikties standartams atveju ir kaip pateikti skundą bei atstatyti skriaudą;
– turi informaciją apie galimybes teikti siūlymus dėl švietimo paslaugų teikimo ir susijusio aptarnavimo tobulinimo;
– supranta kaip vykdoma švietimo paslaugų teikimo ir susijusio paslaugų gavėjų aptarnavimo kokybės ir atitikties stebėsena ir gerinimas bei gali įvertinti šių procesų rezultatus.

Telšių r. sav. Piliečių chartija (švietimo paslaugos) 2022-06-03

 

Close Menu