8 444 602 31 saulutetelsiai@gmail.com

Tarybos posėdis planuojamas 2022 m. spalio mėn., informacija tarybos narmiams siunčiama elektroniniu paštu.

2022-2023 m.m.

TELŠIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „SAULUTĖ“ TARYBA 2022 – 2023 M. M. (Patvirtinta posėdžio 2022.06.01 protokolu Nr. V63)

Eil.
Nr.
Vardas, Pavardė Pareigos
1. Lina Kybartaitė – Jokubauskienė Pirmininkė
2. Edita Mitkienė Sekretorė, narė, mokytojų atstovas
3. Dovilė Abromavičienė Narė, mokytojų padėjėjų atstovas
4. Dangirutė Jogminienė Narė, administracijos atstovas
5. renkamas nuo 09.01 Narys, 01 gr. “Zuikučiai” tėvų atstovas
6. Viktorija Butautienė Narė, 02 gr. “Smalsučiai” tėvų atstovė
7. Martynas Daubaris Narys, 03 gr. “Žemaitukai” tėvų atstovas
8. Asta Daunienė Narė, 04 gr. “Žvirbliukai” tėvų atstovė
9. renkams nuo 09.01 Narys, 05 gr. “Kodėlčiukai” tėvų atstovė
10. Gintautas Lukauskas Narys, 06 gr. “Peliukai” tėvų atstovas
11. renkamas nuo 09.01 Narys, 07 gr. “Nykštukai” tėvų atstovas
12. Rima Kazlauskaitė Narė, 08 gr. “Boružiukai” tėvų atstovas
13. Justina Vaitkutė Narė, 09 gr. “Linksmuoliai” tėvų atstovė
14. Lina Kybartaitė  Jokubauskienė Narė, 10 gr. “Žiogeliai” tėvų atstovė
15. Jūratė Žilinksienė Narė, 11 gr. “Spinduliukai” tėvų atstovė
16. Jurgita Gureckienė Narė, 12 gr. “Gudručiai” tėvų atstovė

 

TELŠIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „SAULUTĖ“ MOKYTOJŲ TARYBA 

Eil.
Nr.
Vardas, Pavardė Pareigos
1. Rosita Petkuvienė Pirmininkė, direktorė
2. Giedrė Sušinskienė Sekretorė, ikimokyklinio ugdymo mokytojas
3. Vilma Angelienė Narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
4. Aldona Daukantienė Narė, ikimokyklinio – priešmokyklinio ugdymo mokytoja
5. Vaida Galkauskienė Narė, logopedė
6. Gitana Grikšienė Narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
7. Angelė Jokšienė Narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
8. Vaida Jokšienė Narė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
9. Ilona Kazlauskienė Narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
10. Laimutė Klevinskienė Narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
11. Renata Kulevičiūtė Narė, specialusis pedagogas
12. Vilma Malakauskienė Narė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
13. Daiva Martinkienė Narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
14. Vilda Maksvytienė Narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
15. Toma Mikavičiūtė Narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
16. Edita Mitkienė Narė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
17. Daiva Narmontienė Narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
18. Laimutė Papartienė Narė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
19. Rūta Pamedytė Narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
20. Lina Paulauskė Narė, socialinis pedagogas
21. Danguolė Rubežienė Narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
22. Jolanta Rubinienė Narė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
23. Gitana Sniegienė Narė, ikimokyklinio – priešmokyklinio ugdymo mokytoja
24. Monika Stripeikienė Narė, meninio ugdymo mokytoja
25. Jolanta Vaitkuvienė Narė, meninio ugdymo mokytoja
26. Roma Vaitkienė Narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
27. Dalia Vilimienė Narė, ikimokyklinio – priešmokyklinio ugdymo mokytoja
28. Algina Šilienė Narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

 

Vaikų priėmimo į lopšelį-darželį komisija:
Rosita Petkuvienė, direktorė, komisijos pirmininkė;
Lina Kybartaitė Jokubauskienė, lopšelio-darželio tarybos deleguotas narys;
Jurgita Gureckienė, lopšelio-darželio tarybos deleguota narė.

Vaiko gerovės komisija:
Laimutė Papartienė – pirmininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Vaida Galkauskienė – pavaduotoja, logopedė;
Renata Kulevičiūtė – specialusis pedagogas;
Lina Paulauskė – socialinis pedagogas;
Sandra Petrulienė – sekretorė, sekretorė;
Daiva Grikšienė – narė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė;
Edita Mitkienė – narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
Aldona Daukantinė -narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Metodinės darbo grupės:
1. Švenčių, renginių organizavimas:
1.1.Emocinę sveikatą stiprinančių renginių organizavimo grupė
1.2.Pilietinio ugdymo grupė
1.3. Sveikatą stiprinanti grupė
1.4.Liaudies tradicijas puoselėjanti grupė
2. Metraščio rengimo grupė 
3. L-d interjeras, meninis salės, laiptinių apipavidalinimas, šventiniai sveikinimai (šventės, gimtadieniai) atsakinga grupė;
5. Lopšelio – darželio įvaizdžio, svetainės kūrimo grupė;
6. Idėjų bankas, projektų rašymas (problemos).

Close Menu