8 444 602 31 saulutetelsiai@gmail.com

2020-2021 m.m. 1-asis Tarybos posėdis planuojamas 2020m spalio 22d. platesnė informacija bus perduoda tiesiogiai.

2019-2020 m.m.

TELŠIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „SAULUTĖ“ TARYBA 2019-2020 M. M.

Eil.
Nr.
Vardas, Pavardė Pareigos
1. Jolita Stanevičienė Pirmininkė
2. Laimutė Papartienė Sekretorė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
3. Rosita Petkuvienė Narė, direktorė
4. Dalia Vilimienė Narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
5. Ilona Kazlauskienė Narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
6. Dovilė Abromavičienė Narė, ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja
7. Viktorija Siriūtė Narys, 01 gr. “Zuikučiai” tėvų atstovas
8. Ernesta Siebienė Narys, 07 gr. “Nykštukai” tėvų atstovas
9. Jolita Stanevičienė Narė, 04 gr. “Žvirbliukai” tėvų atstovė
10. Renata Gedvilienė Narė, 10 gr. “Žiogeliai” tėvų atstovė
11. Greta Jonikavičienė Narė, 12 gr. “Gudručiai” tėvų atstovė
12. Aurelija Atraškevičienė Narė, 02 gr. “Smalsučiai” tėvų atstovė
13. Kristina Jelinskaitė Narė, 05 gr. “Kodėlčiukai” tėvų atstovė
14. Toma Girkontė Narė, 11 gr. “Spinduliukai” tėvų atstovė
15. Rima Kazlauskaitė Narys, 08 gr. “Boružiukai” tėvų atstovas
16. Gintautas Lukauskas Narė, 09 gr. “Linksmuoliai” tėvų atstovė
17. Linas Ulkštinas Narys, 03 gr. “Žemaitukai” tėvų atstovas
18. Julė Kikilienė Narys, 06 gr. “Peliukai” tėvų atstovas

 

TELŠIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „SAULUTĖ“ MOKYTOJŲ TARYBA 

Eil.
Nr.
Vardas, Pavardė Pareigos
1. Rosita Petkuvienė Pirmininkė, direktorė
2. Giedrė Sušinskienė Sekretorė, ikimokyklinio ugdymo mokytojas
3. Aldona Daukantienė Narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
4. Vaida Galkauskienė Narė, logopedė
5. Gitana Grikšienė Narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
6. Nijolė Jarušaitienė Narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
7. Angelė Jokšienė Narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
8. Vaida Jokšienė Narė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
9. Ilona Kazlauskienė Narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
10. Vilma Lukošienė Narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
11. Vilma Malakauskienė Narė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
12. Daiva Martinkienė Narė, meninio ugdymo mokytoja
13. Vilda Maksvytienė Narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
14. Edita Mitkienė Narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
15. Daiva Narmontienė Narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
16. Laimutė Papartienė Narė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
17. Rūta Pamedytė Narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
18. Stanislava Ramanauskienė Narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
19. Danguolė Rubežienė Narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
20. Jolanta Rubinienė Narė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
21. Gitana Sniegienė Narė, ikimokyklinio – priešmokyklinio ugdymo mokytoja
22. Monika Stripeikienė Narė, meninio ugdymo mokytoja
23. Jolanta Vaitkuvienė Narė, meninio ugdymo mokytoja
24. Romalda Vaišienė Narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
25. Dalia Vilimienė Narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
26. Algina Šilienė Narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

 

Vaikų priėmimo į lopšelį-darželį komisija:
Rosita Petkuvienė, direktorė, komisijos pirmininkė;
Linas Ulkšinas, lopšelio-darželio tarybos deleguotas narys;
Aurelija Atraškevičienė, lopšelio-darželio tarybos deleguota narė.

Vaiko gerovės komisija:
Laimutė Papartienė – pirmininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Vaida Galkauskienė – pavaduotoja, logopedė;
Sandra Petrulienė – sekretorė, sekretorė;
Daiva Grikšienė – narė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė;
Edita Mitiekinė – narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
Aldona Daukantinė -narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Metodinės darbo grupės:
1. Švenčių, renginių organizavimas:
1.1.Emocinę sveikatą stiprinančių renginių organizavimo grupė
1.2.Pilietinio ugdymo grupė
1.3. Sveikatą stiprinanti grupė
1.4.Liaudies tradicijas puoselėjanti grupė
2. Metraščio rengimo grupė 
3. L-d interjeras, meninis salės, laiptinių apipavidalinimas, šventiniai sveikinimai (šventės, gimtadieniai) atsakinga grupė;
5. Lopšelio – darželio įvaizdžio, svetainės kūrimo grupė;
6. Idėjų bankas, projektų rašymas (problemos).

Close Menu