8 444 602 31 saulutetelsiai@gmail.com

Tarybos posėdis planuojamas 2021 m. spalio 12d.,platesnė informacija bus perduoda tiesiogiai.

2020-2021 m.m.

TELŠIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „SAULUTĖ“ TARYBA 2020-2021 M. M. (2021-2022 m.m. keičiama nuo naujų mokslo metų pirmojo tarybos posėdžio)

Eil.
Nr.
Vardas, Pavardė Pareigos
1. Jolita Stanevičienė Pirmininkė
2. Laimutė Papartienė Sekretorė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
3. Rosita Petkuvienė Narė, direktorė
4. Dalia Vilimienė Narė, ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo mokytoja
5. Ilona Kazlauskienė Narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
6. Dovilė Abromavičienė Narė, ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja
7. Asta Daunienė Narys, 01 gr. “Zuikučiai” tėvų atstovas
8. Jūratė Žilinskienė Narys, 07 gr. “Nykštukai” tėvų atstovas
9. Jolita Stanevičienė Narė, 04 gr. “Žvirbliukai” tėvų atstovė
10. Renata Gedvilienė Narė, 10 gr. “Žiogeliai” tėvų atstovė
11. Greta Jonikavičienė Narė, 12 gr. “Gudručiai” tėvų atstovė
12. Viktorija Siriūtė Narė, 02 gr. “Smalsučiai” tėvų atstovė
13. Lina Kybartaitė  Jokubauskienė Narė, 05 gr. “Kodėlčiukai” tėvų atstovė
14. Toma Girkontė Narė, 11 gr. “Spinduliukai” tėvų atstovė
15. Rima Kazlauskaitė Narys, 08 gr. “Boružiukai” tėvų atstovas
16. Gintautas Lukauskas Narė, 09 gr. “Linksmuoliai” tėvų atstovė
17. Aurelija Atraškevičienė Narys, 03 gr. “Žemaitukai” tėvų atstovas
18. Kristina Jelinskaitė Narys, 06 gr. “Peliukai” tėvų atstovas

 

TELŠIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „SAULUTĖ“ MOKYTOJŲ TARYBA 

Eil.
Nr.
Vardas, Pavardė Pareigos
1. Rosita Petkuvienė Pirmininkė, direktorė
2. Giedrė Sušinskienė Sekretorė, ikimokyklinio ugdymo mokytojas
3. Aldona Daukantienė Narė, ikimokyklinio – priešmokyklinio ugdymo mokytoja
4. Vaida Galkauskienė Narė, logopedė
5. Gitana Grikšienė Narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
6. Angelė Jokšienė Narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
7. Vaida Jokšienė Narė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
8. Ilona Kazlauskienė Narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
9. Laimutė Klevinskienė Narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
10. Renata Kulevičiūtė Narė, spec.pedagogas
11. Vilma Malakauskienė Narė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
12. Daiva Martinkienė Narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
13. Vilda Maksvytienė Narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
14 Toma Mikavičiūtė Narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
15. Edita Mitkienė Narė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
16. Daiva Narmontienė Narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
17. Laimutė Papartienė Narė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
18. Rūta Pamedytė Narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
19. Stanislava Ramanauskienė Narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
20. Danguolė Rubežienė Narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
21. Jolanta Rubinienė Narė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
22. Gitana Sniegienė Narė, ikimokyklinio – priešmokyklinio ugdymo mokytoja
23. Monika Stripeikienė Narė, meninio ugdymo mokytoja
24. Jolanta Vaitkuvienė Narė, meninio ugdymo mokytoja
25. Romalda Vaišienė Narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
26. Dalia Vilimienė Narė, ikimokyklinio – priešmokyklinio ugdymo mokytoja
27. Algina Šilienė Narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

 

Vaikų priėmimo į lopšelį-darželį komisija:
Rosita Petkuvienė, direktorė, komisijos pirmininkė;
Lina Kybartaitė Jokubauskienė, lopšelio-darželio tarybos deleguotas narys;
Aurelija Atraškevičienė, lopšelio-darželio tarybos deleguota narė.

Vaiko gerovės komisija:
Laimutė Papartienė – pirmininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Vaida Galkauskienė – pavaduotoja, logopedė;
Renata Kulevičiūtė – specialusis pedagogas
Sandra Petrulienė – sekretorė, sekretorė;
Daiva Grikšienė – narė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė;
Edita Mitiekinė – narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
Aldona Daukantinė -narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Metodinės darbo grupės:
1. Švenčių, renginių organizavimas:
1.1.Emocinę sveikatą stiprinančių renginių organizavimo grupė
1.2.Pilietinio ugdymo grupė
1.3. Sveikatą stiprinanti grupė
1.4.Liaudies tradicijas puoselėjanti grupė
2. Metraščio rengimo grupė 
3. L-d interjeras, meninis salės, laiptinių apipavidalinimas, šventiniai sveikinimai (šventės, gimtadieniai) atsakinga grupė;
5. Lopšelio – darželio įvaizdžio, svetainės kūrimo grupė;
6. Idėjų bankas, projektų rašymas (problemos).

Close Menu