+370 444 602 31 saulutetelsiai@gmail.com

What Is Coronavirus? | Johns Hopkins Medicine

ATMINTINĖ DARBUOTOJAMS

Nuo 2021m. rugsėjo 1d.  ugdymas visose švietimo įstaigose vyks kontaktiniu būdu. Todėl  kiekvienas bendruomenės narys privalome padaryti tai, kas nuo mūsų priklauso, kad mokyklos būtų saugios. Skiepytis, laikytis saugumo sąlygų, tikrintis.

Kontaktinis mokymas bus organizuojamas laikantis operacijų vadovo – sveikatos apsaugos ministro nustatytų saugumo reikalavimų.

Užtikrinami maksimali grupių izoliacija, vaikai turi lankyti nuolatos tą pačią grupę, grupės veikla turi būti vykdoma taip, kad būtų išvengta skirtingas grupes lankančių vaikų kontakto.

Pedagogai tą pačią dieną gali dirbti tik vienoje grupėje.

  1. Darbuotojai prieš įeidami į Darželio patalpas privalo dezinfekuoti rankas.
  • dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones).
  • vertinti visų priimamų į įstaigą vaikų sveikatos būklę (matuoti kūno temperatūrą ir vaikus, kuriems pasireiškia karščiavimas, kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų požymių ar kitų požymių, nurodytų Lietuvos higienos normoje HN 75:2010 „Įstaiga vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą, bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ (galiojanti suvestinės redakcija nuo 2020-05-01), 95  punkte „ Draudžiama priimti sergančius ar (ir) turinčius užkrečiamųjų ligų požymių (karščiuoja, skundžiasi skausmu, viduriuoja, vemia, kosti, yra išskyrų iš nosies ir kt.) , dalyvauti ugdymo veikloje nebūtų priimami.

LR VYRIAUSYBĖS, ŠMSM, SAM DOKUMENTAI

Close Menu