+370 444 602 31 saulutetelsiai@gmail.com

APTARNAUJANČIO PERSONALO DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS 2023-2024 M.M.

Eil.Nr. Vardas, pavardė Pareigos Grupė
1. Dovilė Abromavičienė IKIM. UGDYMO MOKYTOJO PADĖJĖJAS 12 gr. Gudručiai
2. Danguolė Armalienė MOKYTOJO PADĖJĖJAS
IKIM. UGDYMO MOKYTOJO PADĖJĖJAS
06 gr. Peliukai
3. Judita Balsienė IKIM. UGDYMO MOKYTOJO PADĖJĖJAS 02 gr. Smalsučiai
4. Jovita Bidvienė IKIM. UGDYMO MOKYTOJO PADĖJĖJAS 07 gr. Nykštukai
5. Elena Erkinienė IKIM. UGDYMO MOKYTOJO PADĖJĖJAS 11 gr. Spinduliukai
6. Elena Gibėžienė IKIM. UGDYMO MOKYTOJO PADĖJĖJAS 7 gr. Nykštukai
7. Olena Hatchenko KIEMSARGIS
8. Volodymir Hatchenko KIEMSARGIS
9. Alina Jurienė IKIM. UGDYMO MOKYTOJO PADĖJĖJAS 8 gr. Boružiukai
9gr. Linksmuoliai
10 gr. Žiogeliai
11gr. Spinduliukai
10. Nijolė Juškienė IKIM. UGDYMO MOKYTOJO PADĖJĖJAS 06 gr. Peliukai
11. Violeta Karpienė IKIM. UGDYMO MOKYTOJO PADĖJĖJAS 06gr. Peliukai
12. Jūratė Lukošienė IKIM. UGDYMO MOKYTOJO PADĖJĖJAS 03 gr. Žemaitukai
13. Dalia Lukšienė MOKYTOJO PADĖJĖJAS
IKIM. UGDYMO MOKYTOJO PADĖJĖJAS
5 gr. Kodėlčiukai
14. Janina Matutienė IKIM. UGDYMO MOKYTOJO PADĖJĖJAS 09 gr. Linksmuoliai
15. Darius Metrikis DARBININKAS
16. Jūratė Mikalauskienė MOKYTOJO PADĖJĖJAS
IKIM. UGDYMO MOKYTOJO PADĖJĖJAS
VALYTOJAS
07 gr. Nykštukai
17. Rima Myškovskaja MOKYTOJO PADĖJĖJAS
IKIM. UGDYMO MOKYTOJO PADĖJĖJAS
04 gr. Žvirbliukai
18. Marytė Pukšmienė IKIM. UGDYMO MOKYTOJO PADĖJĖJAS 05 gr. Kodėlčiukai
19. Galina Pocienė IKIM. UGDYMO MOKYTOJO PADĖJĖJAS 8gr. Boružiukai
20. Ona Sirienė IKIM. UGDYMO MOKYTOJO PADĖJĖJAS 04 gr. Žvirbliukai
21. Regina Šliogerienė IKIM. UGDYMO MOKYTOJO PADĖJĖJAS 1 gr. Zuikučiai
2gr. Smalsučiai
3 gr. Žemaitukai
12gr. Gudručiai
Close Menu