8 444 602 31 saulutetelsiai@gmail.com

APTARNAUJANČIO PERSONALO DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS 2021-2022 M.M.

Eil.Nr. Vardas, pavardė Pareigos Grupė
1. Dovilė Abromavičienė Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja 07 gr. Nykštukai
2. Danguolė Armalienė Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja 03 gr. Žemaitukai
3. Judita Balsienė Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja 02 gr. Smalsučiai
4. Jovita Bidvienė Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja 01 gr. Zuikučiai
02 gr. Smalsučiai
04 gr. Žvirbliukai
11 gr. Spinduliukai
5. Elena Erkinienė Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja 11 gr. Spinduliukai
6. Elena Gibėžienė Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja 10 gr. Žiogeliai
7. Laima Jankauskienė Kiemsargė
8. Šarūnė Jankauskienė Sargė
Vaiko priežiūros atotogose
9. Nijolė Juškienė Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja 06 gr. Peliukai
10. Violeta Karpienė Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja 08 gr. Boružiukai
11. Jūratė Lukošienė Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja 01 gr. Zuikučiai
12. Dalia Lukšienė Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja 12 gr. Gudručiai
13. Janina Matutienė Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja 09 gr. Linksmuoliai
14. Darius Metrikis Darbininkas
15. Jūratė Mikalauskienė Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja;
Valytoja
05 gr. Kodėlčiukai
07 gr. Nykštukai
16. Rima Myškovskaja Mokytojo padėjėja
Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja
12 gr. Gudručiai
17. Marytė Pukšmienė Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja 05 gr. Kodėlčiukai
18. Ona Sirienė Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja 04 gr. Žvirbliukai
Close Menu