+370 444 602 31 saulutetelsiai@gmail.com

MES ŽVIRBLIUKAI NORS MAŽIUKAI ČIK ČI RIK.

ESAM ŠAUNŪS MES VAIKIUKAI TIK NEAPSIRIK.

MES SPORTUOJAM KASDIEN UOLIAI – TAI SMAGU.

NEPAVYSIT, JEI BANDYSIT,- SKRIEJAM VĖJELIU!

ČIK ČI RIK, ČIK ČI RIK TIK NEAPSIRIK.

 

Yra sakoma, kad „Judėjimas gali pakeisti visus vaistus, bet jokie vaistai negali pakeisti judėjimo“.  Tad stengiamės kuo daugiau judėti.
Svarbi vaikų socialinė – emocinė sveikata. Vaikus skatiname būti draugiškais ir empatiškais. Tai labai atsiskleidžia, žaidžiant kūrybinius žaidimus.

,,Norint išmokti didelių darbų, reikia pradėti nuo mažų“ / DŽONAS LOKAS/.

Mes juos darome ir darysime kasdien, nuolatos. Su visų jūsų pagalba.

 

Grupėje dirba mokytojos Ilona Kazlauskienė ir Laimutė Klevinskienė. Joms talkina mokytojo padėjėja Ona Sirienė.

 

Žvirbliukai taip pat dalyvauja tarptautinėje programoje „Zipio draugai“, kurios tikslas – padėti 5 – 7 metų vaikams įgyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų, siekiant geresnės vaikų emocinės savijautos. Programos trukmė 24 savaitės. Kartą per savaitę vaikai dalyvauja vienoje veikloje. Programa grindžiama šešių pasakojimų ciklu, pavadintu „Zipio draugai“.

Zipis yra vabaliukas, o jo draugai – keletas mažų vaikų. Pasakojimo veikėjai susiduria su įvairiais gyvenimo sunkumais: draugystės, bendravimo problemomis, vienatve, priekabiavimu, pokyčiais ir netektimis, išgyvena stiprius jausmus ir ieško būdų, padedančių įveikti problemas bei pasijusti geriau. Dalyvavimas programoje padeda vaikams geriau atpažinti savo ir kitų jausmus, juos suvokti. Vaikai pradeda aiškiau suprasti, ko nori jis ir ko nori draugas, ugdosi gebėjimą išreikšti jausmus sau ir kitiems priimtinais būdais. Siekiama, kad vaikai suprastų, jog kiekvienas turi teisę jausti ne tik malonius, bet ir sunkius jausmus. Taip vaikai pradeda drąsiau kalbėti apie „blogus“ jausmus su tėveliais, pedagogais, draugais, tampa atviresni. Pedagogams programa padeda tobulinti darbe reikalingas socialines, socioedukacines bei vaikų motyvavimo ir paramos jiems kompetencijas.

 

Close Menu