+370 444 602 31 saulutetelsiai@gmail.com

SVARBU!!!

Reaguojant prieš rajono ugdymo įstaigas nukreiptas kibernetines atakas šiandien, spalio 17 d., Telšių
rajono savivaldybės meras Tomas Katkus sukvietė švietimo įstaigų vadovus į neeilinį pasitarimą.
Pasitarimo metu meras informavo, kokių priemonių bus imtasi siekiant apsaugoti vaikus bei užtikrinti
ugdymo procesą.

Gavusios laišką su grasinimais ugdymo įstaigos:
– informuoja policiją telefonu 8 700 60 000;
– atsakingi darbuotojai peržiūri vaizdo kamerų įrašus, apžiūri teritoriją ir nepastebėjus nieko įtartino
(prie įstaigos paliktų paketų, požymių, kad į pastato vidų buvo įsibrauta ir pan.) – vykdomas įprastas
ugdymo procesas;
– jeigu apžiūrėjus teritoriją ar vaizdo kamerų įrašus kyla įtarimų dėl pažeisto saugumo, jei randamas
pavojingas objektas, ar yra kitų indikacijų, kad grėsmė gali būti reali – įstaigos vadovas nedelsiant
pradeda vykdyti evakuaciją bei skambina skubios pagalbos numeriu – 112;
– vykdant evakuaciją būtina išlaikyti drausmę, nekelti panikos tarp vaikų;
– jeigu vaikai į lauką išėjo be šiltos aprangos, pasirūpinti, kad jie nešaltų: evakuacijos planuose
numatyti vietas (daugiabučių namų laiptinės, prekybos vietos, viešosios įstaigos ir pan.), kuriose vaikai
galėtų šiltai laukti, kol susiklosčiusi situacija bus išspręsta;
– apie vykdomą evakuaciją ugdymo įstaigos administracija informuoja tėvus.

Close Menu