+370 444 602 31 saulutetelsiai@gmail.com

Muzikinio ugdymo tikslai:

 • Žadinti vaiko domėjimąsi muzika;
 • Ugdyti muzikinius gabumus;
 • Suteikti muzikinių estetinių žinių;
 • Lavinti muzikinius įgūdžius.

Muzikos pedagogės darželyje sudaro sėkmingą vaikams pateikiamos medžiagos išmokimą lemiančias salygas:

 • Visų pedagoginių priemonių sistemingumas, jų individualizavimas ir normavimas;
 • Muzikinės veiklos organizavimas įvairiomis formomis, sudarant galimybę išreikšti save pagal išgales;
 • Muzikos repertuaras vertingas meniniu, tautiniu, doroviniu požiūriu bei suvokiamas ir tinkamas atlikti ikimokyklinio amžiaus vaikams;
 • Kūrybiškumas, demokratiškumas, humaniškumas;
 • Patrauklumas, vaizdumas;
 • Atitikimas psichofiziniams kiekvienos vaikų amžiaus grupės ypatumams.

Muzikos pedagogės naudoja įvairias vaikų muzikinės veiklos organizavimo formas:

 • Užsiėmimus vaikams pagal amžiaus grupes ( salėje, grupėse);
 • Šventes ir  vakarones;
 • Muzikos integravimą į kitą vaikų veiklą ;
 • Individualų muzikinį ugdymą ( gabesniems vaikams).

Muzikos pedagogės Jolanta Vaitkuvienė ( kvalifikacinė kategorija – metodininkas) ir Monika Stripeikienė (kvalifikacinė kategorija – vyr.mokytojas) organizuoja daugelį darželio renginių. Dalyvavimas įvairiuose renginiuose, konkursuose, projektuose, leidžia atsiskleisti vaikų gebėjimams, suteikia daug teigiamų emocijų, ugdo artistiškumą, kūrybiškumą.

MOKYTOJA GRUPĖS PIRMADIENIS ANTRADIENIS TREČIADIENIS KETVIRTADIENIS PENKTADIENIS
JOLANTA  VAITKUVIENĖ 1,2,3,4,6,7,9,10 7.30-12.40 7.30-12.40 7.30-12.40 7.30-12.40 7.30-12.40
MONIKA STRIPEIKIENĖ 5,8,11,12 8.00-11.00 8.00-11.00 8.00-11.00 8.00-11.00
Close Menu