+370 444 602 31 saulutetelsiai@gmail.com

          Lopšelis-darželis savo veiklą pradėjo 1975 m. spalio 1 d. Apie 300 mažylių pasklido po dažais kvepiančias grupes. Ikimokyklinei įstaigai vadovavo vedėja Aldona Urbonienė. Tai buvo  tipinis lopšelis-darželis. Vaikai paskirstyti į 12 grupių, iš kurių 4 lopšelio, 8 darželio. Nuo 1975 iki 1984 m. vyko didelė pedagoginio ir aptarnaujančio personalo  darbuotojų kaita. Grupės perpildytos. Lopšelio grupių sąrašuose po 24-26 vaikus, darželio – 28-30 vaikų. 1984 m. spalio 1 d. lopšeliui-darželiui pradėjo vadovauti vedėja Regina Rondomanskienė. Ikimokyklinę įstaigą lankė 321 vaikas. Daug dėmesio skiriama liaudies tradicijoms plėtoti, atsisakoma autoritarinio darbo stiliaus, propagandinių kampelių, neaktualių ir vaikams nesuprantamų šventinių rytmečių. 1991 m. prasidėjusi švietimo reformai masiškai mažėjo vaikų skaičius, buvo jungiamos grupės, atleidžiami darbuotojai. Iš ikimokyklinėje įstaigoje veikusių 12 grupių liko tik 2.

 Lopšelis-darželis vėl suskambo nuo vaikų juoko 10-tyje grupių tik 2010 m. Veikė liaudies muzikos būrelis „Rituolielis“, šokių būrelyje vaikai mokėsi ritminių šokių. Vyresniosios ir priešmokyklinės grupės mokomos  pagal tarptautinę programą „Zipio draugai“. 2012 m. parengus sveikatos stiprinimo programą „Sveikas vaikas – laimingas vaikas“ suteikiamas sveikatą stiprinančios mokyklos veiklos pažymėjimas, jis išduodamas penkeriems metams, ir pratęsiamas jei įstaiga atitinka sveikatą puoselėjančios ugdymo įstaigos reikalavimus. Šiuo metu lopšelis-darželis  pažymėjimą turi iki 2027-12-07.

        2015 m. buvo švenčiamas  40-tasis  veiklos gimtadienis

      2013-2015 Vykdomas Comenius daugiašalės mokyklų partnerystės projektas „Tegul šypsena būna Tavo skėtis“. Įgyvendinta 14 tarpvalstybinių mobilumų. Lopšelio-darželio pedagogės dalyvavo penkiuose projektų partnerių susitikimuose užsienyje: Jungtinėje Karalystėje, Portugalijoje, Norvegijoje, Italijoje ir Turkijoje.

 2019 m. gegužės 16 dieną direktoriaus pareigas pradeda eiti Rosita Petkuvienė. Lopšelyje darželyje veikia 12 grupių,  įstaigą lanko 232 vaikai, dirba 27 pedagogų ir 20 pagalbos personalo kolektyvas.

2022-2023 mokykla dalyvauja Tarptautiniame projekte „Pasakyk pasauliui labas!“ („Say hello to the world”), gautas mokyklų pažangos skatinimo projekto finansavimas.

 Telšių lopšelio-darželio „Saulutė“ bendruomenė siekia, kad įstaiga taptų šiuolaikiška vaikų ugdymo įstaiga, atvira naujovėms, stiprinanti vaikų dvasines ir fizines galias, kurioje saugūs ir kūrybingi vaikai, bendradarbiaujantys darbuotojai ir tėvai.

 

Close Menu