+370 444 602 31 saulutetelsiai@gmail.com

PATVIRTINTA
Telšių lopšelio darželio “Saulutė” direktoriaus
2021 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. V-201

PAREIGYBIŲ SĄRAŠAS
į kurias prieš skiriant asmenį bus teikiamas prašymas Specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją apie šias pareigas siekiantį eiti asmenį:

Nr. Pareigybės pavadinimas Pareigybės lygis Profesijos klasifikatoriaus kodas
1. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui A2 134101
2. Direktoriaus pavaduotojas ūkiui ir bendriesiems klausimams A2 134101

 

2023-2025 Telšių rajono savivaldybės korupcijos prevencijos veiksmų planas

2019 Saulutė korupcijos prevencijos programa
Korupcijos-prevencijos-planas 2019-2021

Close Menu