+370 444 602 31 saulutetelsiai@gmail.com

   Grupę lanko 20 vaikų – dešimt berniukų ir dešimt mergaičių. Grupės vaikų pomėgiai yra įvairūs: mergaites domina šokiai, muzika, jos noriai žaidžia kūrybinius – vaidmeninius žaidimus, berniukus labiau domina techniniai dalykai, pavyzdžiui, kuri mašina greitesnė, kas vyksta statybų aikštelėje.  Ugdymas vyksta pagal ikimokyklinio ugdymo programą. Grupėje dirba ikimokyklinio ugdymo mokytojos Daiva ir Giedrė, ikimokykjlinio ugdymo mokytojo padėjėja Judita ir Jovita

   Vaikai labai aktyvūs, judrūs, smalsūs, todėl dažnai tarp jų kyla ginčai ir nesutarimai. Vaikams dar sunku patiems rasti taikius sprendimo būdus, todėl didesnį dėmesį planuojam skirti socialinių gebėjimų ugdymui. Skatinti vaikų tarpusavio susitarimo dėl veiklos, mokyti klausytis vienas kito, gilinti supratimą apie draugus ir draugystę.
Orientuosimės į vaiko ugdymosi kokybės gerinimą, glaudžiai bendradarbiaudami su šeima. Tėvelių lūkesčiai, kad vaikas augtų sveikas, būtų pasitikintis savimi. Tėveliai tikisi ramios, švelnios ir jaukios atmosferos grupėje ir vaikai bus ugdomi pagal jų amžių atitinkančią programą.

Grupės savitumas

Ugdomosios veiklos planavimas atsižvelgiamas į amžiaus ypatumus ir įstaigos prioritetus.

Ugdyti vaikų komunikavimo gebėjimus, skatinti vaikus bendrauti, reikšti mintis, klausytis įvairių pasakų, žadinti, puoselėti vaikų domėjimąsi knyga.

Ugdyti vaikų socialinius gebėjimus, užtikrinti socialinį saugumą, skatinti vaiką rūpintis savo ir kitų sveikata ir saugumu.

Close Menu