8 444 602 31 saulutetelsiai@gmail.com

Lopšelio- darželio visuomenės sveikatos specialistas – DAIVA GRIKŠIENĖ (nedarbingumas iki 2020m. gruodžio 1d.)

SAVAITĖS DIENA DARBO LAIKAS PIETŲ PERTRAUKA
Pirmadienis
Antradienis 8.00-15.00 12.00-12.30
Trečiadienis 08.00-15.00 12.00-12.30
Ketvirtiadienis 08.00-15.00 12.00-12.30
Penktadienis 8.00-12.00-

Šiandien vaikų darželyje sveikatos priežiūrą vykdo visuomenės sveikatos priežiūros specialistas. Tai nebe „seselė“ baltu chalatu, kuri dirbdavo kabinete ir suteikdavo pirmąją pagalbą. Vaikų sveikatos priežiūros specialisto veikla yra daug platesnė–saugoti ir stiprinti vaikų sveikatą aktyviai bendradarbiaujant su tėvais.

Šio specialisto veikla yra daug platesnė – saugoti ir stiprinti vaikų sveikatą, aktyviai bendradarbiaujant su jų tėvais. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas – pirmas žmogus darželyje, į kurį galite kreiptis dėl patarimo ar informacijos, kaip išsaugoti ir stiprinti Jūsų vaiko sveikatą. Jis – tarsi tarpininkas sveikatos klausimais tarp Jūsų ir įstaigos administracijos, taip pat jis gali patarti, kur ieškoti pagalbos rimtesniais atvejais.

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas:
• su kiekvieno ikimokyklinuko ar pradinuko tėvais aptaria vaiko sveikatos stiprinimo ir saugos poreikius;
• pasakoja apie sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo būdus, konsultuoja vaikus, tėvus ir pedagogus;
• analizuoja ir vertina sveikatai įtaką darančius veiksnius ir teikia pasiūlymus, kaip kurti sveikatą stiprinančią aplinką;
• rūpinasi vaikų sveikatos žiniomis, teisingų įgūdžių ugdymu;
• tikrina vaikų asmens higieną;
• konsultuoja maitinimo paslaugas teikiančių įmonių darbuotojus sveikos mitybos ir maisto saugos klausimais;
• teikia ir koordinuoja pirmosios pagalbos teikimą;
• renka, kaupia, analizuoja duomenis apie vaikų sveikatos būklę, pataria, kaip laikytis gydytojų rekomendacijų ugdymo įstaigoje;
• inicijuoja ir organizuoja įvairius sveikatos renginius;
• planuoja užkrečiamųjų ligų ir jų plitimo profi laktikos priemones.
Tai svarbu:
• Visi visuomenės sveikatos priežiūros specialisto teikiami asmeniniai patarimai, pokalbiai su tėvais apie vaikų sveikatą yra konfi dencialūs!
• Priimant svarbius sprendimus įstaigoje jis gina visų vaikų teisę į sveikatą stiprinančią aplinką
• Turite klausimų apie savo vaiko sveikatą?

Drąsiai  klauskite visuomenės sveikatos priežiūros specialisto!

NAUDINGOS NUORODOS
Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras: www.smlpc.lt
Jaunimo sveikatos tinklas – www.sveikatostinklas.lt
Sveikatos pasaugos ministerija – www.sam.lt
Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras – www.ulac.lt
Valstybinis psichikos svenatos centras – www.vpsc.lt

 

Close Menu