+370 444 602 31 saulutetelsiai@gmail.com

 TELŠIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „SAULUTĖ“ TAISYKLĖS,  TVARKŲ APRAŠAI, TVARKOS:

 

 1. Darbo tvarkos taisyklės, patvirtintos Telšių lopšelio-darželio „Saulutė“ direktoriaus 2018 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V-7;

 2. Finansų kontrolės taisyklės, patvirtintos Telšių lopšelio-darželio „Saulutė“ direktoriaus 2014 m. lapkričio 3 d. įsakymu Nr. V-99;

 3. Suminės darbo laiko apskaitos taikymo tvarkos aprašas, patvirtintas Telšių lopšelio-darželio „Saulutė“ direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. V-172;

 4. Darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Telšių lopšelio-darželio „Saulutė“ direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. V-171;

 5. Tėvų įnašų aplinkos ir ugdymo reikmėms panaudojimo tvarkos aprašas, patvirtintas Telšių lopšelio-darželio „Saulutė“ direktoriaus 2017 m. lapkričio 8 d. įsakymu Nr. V-154;

 6. Žoliapjovės, kuro ir tepalų naudojimo kontrolės tvarkos aprašas, patvirtintas Telšių lopšelio-darželio „Saulutė“ direktoriaus 2017 m. lapkričio 8 d. įsakymu Nr. V-154;

 7. Tarnybinių telefonų limitų nustatymo ir naudojimo tvarkos aprašas, patvirtintas Telšių lopšelio-darželio „Saulutė“ direktoriaus 2017 m. lapkričio 8 d. įsakymu Nr. V-154;

 8. Atostogų suteikimo ir išvykimo į kvalifikacijos tobulinimo renginius (seminarus, kursus, mokymus ir kt.) tvarkos aprašas, patvirtintas Telšių lopšelio-darželio „Saulutė“ direktoriaus 2017 m. lapkričio 8 d. įsakymu Nr. V-154;

 9. Darbo pareigų pažeidimo tvarkos aprašas, patvirtintas Telšių lopšelio-darželio „Saulutė“ direktoriaus 2017 m. lapkričio 8 d. įsakymu Nr. V-154;

 10. Darbo laiko apskaitos žiniaraščio pildymo tvarkos aprašas, patvirtintas Telšių lopšelio-darželio „Saulutė“ direktoriaus 2017 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-149;

 11. Labdaros ir paramos gavimo ir panaudojimo tvarkos aprašas, patvirtintas Telšių lopšelio-darželio „Saulutė“ direktoriaus 2017 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-152;

 12. Tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašas, patvirtintas Telšių lopšelio-darželio „Saulutė“ direktoriaus 2017 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-150;

 13. Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarkos aprašas, patvirtintas Telšių lopšelio-darželio „Saulutė“ direktoriaus 2017 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. V-147;

 14. Darbo tarybos sudarymo tvarkos aprašas, patvirtintas Telšių lopšelio-darželio „Saulutė“ direktoriaus 2017 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. V-138;

 15. Darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos tvarkos aprašas, patvirtintas Telšių lopšelio-darželio „Saulutė“ direktoriaus 2017 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. V-137;

 16. Neformaliojo švietimo, papildančio Telšių lopšelio-darželio „Saulutė“ ugdymą, organizavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Telšių lopšelio-darželio „Saulutė“ direktoriaus 2017 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. V-127;

 17. Patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas, patvirtintas Telšių lopšelio-darželio „Saulutė“ direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-105;

 18. Viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Telšių lopšelio-darželio „Saulutė“ direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. V-91;

 19. Pirmos pagalbos organizavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Telšių lopšelio-darželio „Saulutė“ direktoriaus 2017 m. balandžio 4 d. įsakymu Nr. V-59;

 20. Vaikų apžiūros dėl asmens higienos ir su ja susijusių užkrečiamųjų ligų (pedikuliozės ir niežų) profilaktikos tvarkos aprašas, patvirtintas Telšių lopšelio-darželio „Saulutė“ direktoriaus 2016 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. V-158;

 21. Darbuotojų veiksmų vaikui susirgus ar patyrus traumą ikimokyklinėje įstaigoje ir teisėtų vaiko atstovų informavimo apie ikimokyklinėje įstaigoje patirtą traumą ar ūmų sveikatos sutrikimą tvarkos aprašas, patvirtintas Telšių lopšelio-darželio „Saulutė“ direktoriaus 2016 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. V-159;

 22.  Pagalbos pagal gydytojų rekomendacijas užtikrinimo vaikams, sergantiems lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis (pvz.: cukriniu diabetu, bronchine astma ar kita) tvarkos aprašas, patvirtintas Telšių lopšelio-darželio „Saulutė“ direktoriaus 2016 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. V-160;

 23. Pirmos pagalbos organizavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Telšių lopšelio-darželio „Saulutė“ direktoriaus 2016 m. balandžio 4 d. įsakymu Nr. V-59;

 24. Banko sąskaitų valdymo ir apskaitos tvarkos aprašas, patvirtintas Telšių lopšelio-darželio „Saulutė“ direktoriaus 2016 m. vasario 29 d. įsakymu Nr. V-35;

 25. Darbuotojų darbų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos instrukcijų rengimo ir instruktavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Telšių lopšelio-darželio „Saulutė“ direktoriaus 2013 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. V-106;

 26. Atsargos ir jų nurašymo tvarka, patvirtinta Telšių lopšelio-darželio „Saulutė“ direktoriaus 2017 m. lapkričio 8 d. įsakymu Nr. V-154;

 27. Inventorizacijos atlikimo tvarka, patvirtinta Telšių lopšelio-darželio „Saulutė“ direktoriaus 2017 m. lapkričio 8 d. įsakymu Nr. V-154;

 28. Direktoriaus informavimo apie sąmatų vykdymą tvarka, patvirtinta Telšių lopšelio-darželio „Saulutė“ direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-94;

 29. Darbuotojų etikos kodeksas, patvirtintas Telšių lopšelio-darželio „Saulutė“ direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-108.

 

Close Menu