8 444 602 31 saulutetelsiai@gmail.com

Šiuo metu laisva  Spec.pedagogo pareigybė

Pareigybės lygis – A2;
Darbo krūvis, (val. per savaitę): 7val 15 min., kai 1 val 25 min netiesioginiam darbui – 0,25 etato.

Darbo sutarties rūšys:
Terminuota (nuo 2020 m. spalio 1d. iki 2021 m. birželio 25d.)
Reikalavimai: turėti aukštąjį, aukštesnįjį, įgytą iki 2009 m. ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų išsilavinimą, spec. pedagogo profesinę kvalifikaciją.  Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774.

Darbo užmokestis:  nustatomas vadovaujantis 2017 m. sausio 17 d. Lietuvos Respublikos Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu Nr. XIII-198 (5 priedas).

Asmenysi, pretenduojantys į pasirinktą pareigybę, privalo pateikti šiuos dokumentus:

  • Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją; 
  • Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
  • Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją; 
  • Gyvenimo aprašymą; 

Dėl išsamesnės informacijos galite kreiptis į  lopšelio darželio „Saulutė“ direktorę Rositą Petkuvienę, tel. +370 671 10975, (8-444) 60231 darbo metu arba elektroniniu paštu saulutetelsiai@gmail.com

Close Menu