+370 444 602 31 saulutetelsiai@gmail.com

VIZIJA

Bendruomeniška mokykla, kuri kuria saugią aplinką, sudaro sąlygas užtikrinančias vaikų saugumui ir raidai, siekia deramo ugdytinių pasirengimo mokyklai.

MISIJA

Šiuolaikiška vaikų ugdymo įstaiga, atvira naujovėms, puoselėjanti tautines tradicijas, stiprinanti vaikų dvasines ir fizines galias, kurioje saugūs ir kūrybingi vaikai, bendradarbiaujantys darbuotojai ir tėvai.

 

 

 

 

Close Menu