8 444 602 31 saulutetelsiai@gmail.com

VIZIJA

Lopšelis – darželis – šiuolaikiška vaikų ugdymo įstaiga, atvira naujovėms, puoselėjanti tautines tradicijas, stiprinanti vaikų dvasines ir fizines galias, kurioje saugųs ir kūrybingi vaikai, bendradrabiaujantys darbuotojai ir tėvai.

MISIJA

Lopšelis – darželis yra valstybinė ikimokyklinio ugdymo institucija, kuri įgyvendina ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, sudaro sąlygas, užtikrinančias vaiko saugumą ir raidą, garantuoja deramą vaiko socializacijos lygį ir reikiamą pasirengimą mokyklai

Close Menu