8 444 602 31 saulutetelsiai@gmail.com

NUO 2021 M. RUGSĖJO 1 D. formuojamos   2021 – 2022 M.M. VAIKŲ GRUPĖS :

3 GRUPĖS (1 gr. ZUIKUČIAI;  5 gr. KODĖLČIUKAI; 7 gr.NYKŠTUKAI) – 2019M. GIMIMO ( 45 VAIKAI PRIIMAMI NUO 2021M. RUGSĖJO 1D – )
2 GRUPĖS  (4 gr. ŽVIRBLIUKAI; 11gr. SPINDULIUKAI) –  2018 M. GIMIMO  ( 40 VAIKŲ IŠ JŲ 10 PRIIMAMŲ NUO 2021M. RUGSĖJO 1D.)
2 GRUPĖS (2gr. SMALSUČIAI; 10gr. ŽIOGELIAI) – 2017 M. GIMIMO ( 40 VAIKŲ)
2 GRUPĖS (8gr. BORUŽIUKAI, 9gr. LINKSMUOLIAI) – 2016 M. GIMIMO (40 VAIKŲ)
3 PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖS (3gr. ŽEMAITUKAI; 6gr. PELIUKAI; 12gr. GUDRUČIAI – 2015M. GIMIMO (61 VAIKAS)

Apie kitų mokslo metų naujų grupių sudarymą ir vaikų priėmimą tėvai informuojami asmeniškai , vasario – kovo mėnesiais.

PRAŠYMŲ FORMOS
Prašymas dėl priėmimo į ugdymo įstaigą – ikimokyklinis ugdymas
Prašymas dėl priėmimo į ugdymo įstaigą – prešmokyklinis ugdymas
Siunčiat prašymą dėl priėmimo, būtina pridėti vaiko gimimo įrašo kopiją
Prašymas dėl išbraukimo iš mokinių sąrašų

TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAS DĖL TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GRUODŽIO 28 D. SPRENDIMO NT. T1-360 “DĖL MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS UGDYMO ĮSTAIGOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO” PAKEITIMO
TS redakcija dėl mokesčio išlaikymo 2019 m

RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GRUODŽIO 28 D. SPRENDIMO NR. T1-357 „DĖL DIENOS, TRUMPALAIKĖS, ILGALAIKĖS SOCIALINĖS GLOBOS PASLAUGŲ TELŠIŲ RAJONE TEIKIMO ORGANIZAVIMO IR MOKĖJIMO UŽ SOCIALINĖS PASLAUGAS TVARKOS APRAŠŲ IR KAINŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 2018 m. kovo 29 d. Nr. T1-88

DĖL  MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS UGDYMO ĮSTAIGOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2015 m. gruodžio 28 d. Nr.T1-360

VAIKŲ, LANKANČIŲ TELŠIŲ LOPŠELĮ-DARŽELĮ „SAULUTĖ“, LANKOMUMO APSKAITOS BEI LOPŠELIO-DARŽELIO NELANKYMO PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS
LANKOMUMO APSKAITOS BEI NELANKYMO PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS

 

Close Menu