8 444 602 31 saulutetelsiai@gmail.com

Šiuo metu laisvos vietos – priešmokyklinio ugdymo programai ( 2014 m. gimusiems vaikams ) – 1 vieta

NUO 2020 M. RUGSĖJO 1 D. SUDARYTOS  2020 – 2021 M.M. VAIKŲ GRUPĖS :

2  GRUPĖS  –  2018 M. GIMIMO  ( 30 VAIKŲ PRIIMAMŲ NUO 2020M. RUGSĖJO 1D.)
2 GRUPĖS – 2017 M. GIMIMO ( 40 VAIKŲ – IŠ JŲ 10 PRIIMAMŲ NUO 2020M. RUGSĖJO 1D.)
2 GRUPĖS – 2016 M. GIMIMO (40 VAIKŲ)
3 GRUPĖS – 2015 M. GIMIMO (60 VAIKŲ)
3 PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖS – 2014M. GIMIMO ( 57 VAIKAI- iš jų 4 priimami nuo 2020m rugsėjo 1d.)

PRAŠYMŲ FORMOS
Prašymas dėl priėmimo į ugdymo įstaigą
Prašymas-dėl-priėmimo-į-ugdymo-įstaigą – preišmokyklinis ugdymas
Prašymas dėl išbraukimo iš mokinių sąrašų

TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAS DĖL TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GRUODŽIO 28 D. SPRENDIMO NT. T1-360 “DĖL MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS UGDYMO ĮSTAIGOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO” PAKEITIMO
TS redakcija dėl mokesčio išlaikymo 2019 m

RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GRUODŽIO 28 D. SPRENDIMO NR. T1-357 „DĖL DIENOS, TRUMPALAIKĖS, ILGALAIKĖS SOCIALINĖS GLOBOS PASLAUGŲ TELŠIŲ RAJONE TEIKIMO ORGANIZAVIMO IR MOKĖJIMO UŽ SOCIALINĖS PASLAUGAS TVARKOS APRAŠŲ IR KAINŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 2018 m. kovo 29 d. Nr. T1-88

DĖL  MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS UGDYMO ĮSTAIGOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2015 m. gruodžio 28 d. Nr.T1-360

VAIKŲ, LANKANČIŲ TELŠIŲ LOPŠELĮ-DARŽELĮ „SAULUTĖ“, LANKOMUMO APSKAITOS BEI LOPŠELIO-DARŽELIO NELANKYMO PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS
LANKOMUMO APSKAITOS BEI NELANKYMO PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS

 

Close Menu