8 444 602 31 saulutetelsiai@gmail.com

JŪS GALITE PAREMTI DARŽELĮ! Tereikia užpildyti paramos skyrimo formą.

A č i ū tiems, kurie jau parėmė!!!

Iš anksto a č i ū tiems, kurie dar parems!!!

        Kaip ir už ankstesnius mokestinius laikotarpius, taip ir už 2019 m. nuolatiniai Lietuvos gyventojai turi galimybę skirti pajamų mokesčio dalį. Tačiau nuo 2020.02.14, kaip informuoja VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJA,  kiekvienų metų gegužės 1 d. (2020 m. iki liepos 1 d.) dirbantis ir valstybei mokesčius mokantis Lietuvos gyventojas turi teisę nuspręsti, kaip valstybei sumokamo pajamų mokesčio dalį galima panaudoti,  nuo jo sumokėto už praėjusius metus pajamų mokesčio  tik 1,2% galime skirti mūsų darželiui žemiau nurodytais rekvizitais ir taip prisidėti prie vaikų gerovės.

           Pajamų mokesčio dalis skiriama pateikiant Prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams, užpildžius prašymą elektroniniu būdu – per VMI elektroninio deklaravimo sistemą (EDS)FR0512 formą

Prašymo užpildymas ir pateikimas:
Prašymo forma ir jo užpildymo bei pateikimo tvarka yra patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. vasario 7 d. įsakymu
Nr. V-451. Tinkamai užpildytas prašymas už einamus metus turi būti pateiktas ne vėliau kaip iki kalendorinių metų m. gegužės 1 dienos. Skiriant pajamų mokesčio dalį, užpildomi prašymo E1-E5 laukeliai:

E1 – gavėjo tipas – 2 – paramos gavėjas

E2 – Gavėjo identifikacinis numeris (kodas) – 190597610

E3 – Mokesčio dalies paskirtis – l.-d. “Saulutė”

E4 – Mokesčio dalies dydis – (procentais) – 1.2 

E5 – mokesčio dalį skiriu iki – 20… (Jūsų pasirinktas laikotarpis)

Pavyzdinė forma FR0512

  • Įstaigai skirtos lėšos bus panaudotos Jūsų vaikų ugdymo aplinkos gerinimui: patalpų remontui, baldams, žaidimų aikštynams ir kt.
  • Skirdami 1,2% lopšeliui-darželiui, Jūs nesumažinsite savo šeimos biudžeto, nes lėšos būtų išskaičiuotos iš praeitais metais valstybei Jūsų jau sumokėto pajamų mokesčio, tačiau tikrai prisidėsite prie lopšelio – darželio sąlygų gerinimo.

Close Menu