+370 444 602 31 saulutetelsiai@gmail.com

JŪS GALITE PAREMTI DARŽELĮ! Tereikia užpildyti paramos skyrimo formą.

A č i ū tiems, kurie jau parėmė!!!

Iš anksto a č i ū tiems, kurie dar parems!!!

        Kaip ir už ankstesnius mokestinius laikotarpius, taip ir už 2022 m. nuolatiniai Lietuvos gyventojai turi galimybę skirti pajamų mokesčio dalį. Kiekvienų metų gegužės 1 d.  dirbantis ir valstybei mokesčius mokantis Lietuvos gyventojas turi teisę nuspręsti, kaip valstybei sumokamo pajamų mokesčio dalį galima panaudoti,  nuo jo sumokėto už praėjusius metus pajamų mokesčio  tik 1,2% galime skirti mūsų darželiui žemiau nurodytais rekvizitais ir taip prisidėti prie vaikų gerovės.

           Pajamų mokesčio dalis skiriama pateikiant Prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams, užpildžius prašymą elektroniniu būdu – per VMI elektroninio deklaravimo sistemą (EDS)FR0512 formą

Prašymo užpildymas ir pateikimas:
Prašymo forma ir jo užpildymo bei pateikimo tvarka yra patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. vasario 7 d. įsakymu
Nr. V-451. Tinkamai užpildytas prašymas už einamus metus turi būti pateiktas ne vėliau kaip iki kalendorinių metų m. gegužės 1 dienos. Skiriant pajamų mokesčio dalį, užpildomi prašymo E1-E5 laukeliai:

E1 – gavėjo tipas – 2 – paramos gavėjas

E2 – Gavėjo identifikacinis numeris (kodas) – 190597610

E3 – Mokesčio dalies paskirtis – l.-d. “Saulutė”

E4 – Mokesčio dalies dydis – (procentais) – 1.2 

E5 – mokesčio dalį skiriu iki – 20… (Jūsų pasirinktas laikotarpis)

Pavyzdinė forma FR0512

  • Įstaigai skirtos lėšos bus panaudotos Jūsų vaikų ugdymo aplinkos gerinimui: patalpų remontui, baldams, žaidimų aikštynams ir kt.
  • Skirdami 1,2% lopšeliui-darželiui, Jūs nesumažinsite savo šeimos biudžeto, nes lėšos būtų išskaičiuotos iš praeitais metais valstybei Jūsų jau sumokėto pajamų mokesčio, tačiau tikrai prisidėsite prie lopšelio – darželio sąlygų gerinimo.

Close Menu