8 444 602 31 saulutetelsiai@gmail.com

Herbas vaikų akimis

Minėdami Telšių miesto 230 metų sukaktį, Telšių rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų metodinis būrelio taryba organizavo projektą-nuotraukų parodą „Herbas vaikų akimis“. Projektu buvo siekiama skatinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikus pažinti savo kraštą, stiprinti tautinio tapatumo, bendrumo jausmą, atliekant kūrybinį darbą-kuriant savo miesto/vietovės herbą.

 

Close Menu