8 444 602 31 saulutetelsiai@gmail.com

Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų

Tėvelių dėmesiui!

Vadovaujantis  LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRPO – VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO  SPRENDIMU DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ, 2020 m. birželio 16 d. Nr. V-1487, 1.5 punktu, norint užtikrinti, kad būtų vertinama visų priimamų į įstaigą vaikų sveikatos būklė:

Vaikai, kuriems pasireiškia karščiavimas, kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų požymių (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas) ar kitų požymių, nurodytų Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. V-313 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, 80 punkte, dalyvauti ugdymo veikloje nepriimami.

Saugodami save, saugome ir kitus.

Administracija

 

Close Menu