8 444 602 31 saulutetelsiai@gmail.com

Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo nuo 2020m. lapkričio 9d.

 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio  ugdymo programas Telšių lopšelis – darželis “Saulutė” vykdo kasdieniu (kontaktiniu) būdu, jei Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus nustatyta tvarka nenuspręsta kitaip, pagal Valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimuose Nr. V-2543 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“, Nr. V-2544 „Dėl pradinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“, nustatytas būtinąsias sąlygas (plačiau galima paskaityti čia).

P.s.Kaukių dėvėjimas vaikams, ugdomiems pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, jiems esant ugdymo įstaigoje ir jos teitorijoje neprivalomas.

ADMINISTRACIJA

Close Menu